تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب روش های آماری در علوم رفتاری – رمضان حسن زاده و محمد تقی مداح


10 %

234.000 تومان

 • انـتــشــارات :
 • مــتــرجـــم :
 • مـــوضـــوع : روانشناسی
 • نـوبت چــاپ :
 • ســال چــاپ : 1401
 • قـــــطــــع : رقعی
 • نــوع جــلد : شومیز
 • تعداد صفحه : 424
 • شـــــابــک : 9789646184756
 • رده ســـنـی : بزرگسال

توضیحات کتاب:

   کتاب روش های آمار در علوم رفتاری با تألیف : دکتر رمضان حسن زاده ، که توسط انتشارات  ویرایش منتشر شده ، این کتاب به عنوان یک کتاب درسی برای درس آمار توصیفی و آمار استنباطی در رشته های روانشناسی و علوم تربیتی و زمینه های وابسته مانند مدیریت ، جامعه شناسی و تحقیقات آموزشی نوشته شده است.کتاب حاضر از دو بخش تشکیل شده است : در بخش اول آمار توصیفی و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است.کتاب ، روش های آماری را به شیوه ای معرفی می کند تا در خوانندگان دو گونه توانایی را ایجاد کند،نخست،ایجاد توانایی خواندن و درک گزارش مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط دیگران و دوم ، ایجاد توانایی برای تجزیه و تحلیل داده های مربوط به پژوهش های خودشان.

فهرست مطالب

بخش اول :آمار توصیفی

 • فصل 1 : مقدمات و تعریف آمار
 • فصل 2 : انواع متغیر ها و مقیاس های اندازه گیری
 • فصل 3 : توزیع فراوانی و تهیه ی جدول
 • فصل 4 : رسم نمودار ها
 • فصل 5 : اندازه های گرایش مرکزی
 • فصل 6 : اندازه های تغییر پذیری یا پراکندگی
 • فصل 7  : اندازه های سنجش روابط بین متغیر ها

بخش دوم : آمار استنباطی

 • فصل 8 : اصول و قواعد احتمالات
 • فصل 9 : نمره های استاندارد و منحنی طبیعی
 • فصل 10 : استنباط آماری : برآورد(و نمونه گیری)
 • فصل 11 : استنباط آماری : آزمون فرضیه
 • فصل 12 :استنباط آماری : آزمون فرضیه
 • فصل 13 : تحلیل و اریانس : یک عاملی یا یک راهه
 • فصل 14 : تحلیل و اریانس : دوعاملی یا دوراهه
 • فصل 15 : آزمون های آماری غیر پارامتریک
 • فصل 16 : تحلیل رگرسیون چند متغیری
 • فصل 17 : کامپیوتر و آمار

خرید کتاب روش های آماری در علوم رفتاری

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط