تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

كتاب فيزيك كوانتومي – استيون گاسيوروويچ


10 %

قیمت اصلی 165.000 تومان بود.قیمت فعلی 148.500 تومان است.


توضیحات کتاب:

كتاب فيزيك كوانتومي تألیفی از استيون گاسيوروويچ با ترجمه محي‌الدين شيخ‌الاسلامي که توسط مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده است و شامل 24 فصل با عناوین زیر میباشد.

فهرست مطالب :

 • 1 : محدوديتهاي فيزيك كلاسيك
 • 2 : بسته هاي موج و رابطه هاي عدم قطعيت
 • 3 : معادله ي موج شرودينگر و تغيي احتمالاتي
 • 4 : ويژه تابعها و ويژه مقدارها
 • 5 : پتانسيلهاي يك بعدي
 • 6 : ساختار كلي مكانيك موجي
 • 7 : روشهاي عملكردي در مكانيك كوانتومي
 • 8 : دستگاههاي N ذره اي
 • 9 : معادله ي شرودينگر در سه بعد ( 1 )
 • 10 : معادله ي شرودينگر درسه بعد ( 2 )
 • 11 : تكانه زاويه اي
 • 12 : اتم هيدروژن
 • 13 : برهم كنش الكترون با ميدان الكترو مغناطيسي
 • 14 : عملگرها ماتريسها و اسپين
 • 15 : جمع تكانه هاي زاويه اي
 • 16 : نظريه ي اختلال مستقل از زمان
 • 17 : اتم هيدروژن واقعي
 • 18 : اتم هليم
 • 19 : ساختار اتمها
 • 20 : مولكولها
 • 21 : تابش اتمي
 • 22 : مباحث برگزيده در نظريه ي تابش
 • 23 : نظريه ي برخورد
 • 24 : جذب تابش در ماده


خرید کتاب فيزيك كوانتومي

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط