تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی – جرج ا فرگوسن – علی دلاور


10 %

324.000 تومان


توضیحات کتاب:

کتاب تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی ، اثری از نویسندگان : جرج ا . فرگوسن – یوشیو تاکانه ، و ترجمه دکتر علی دلاور که توسط انتشارات ارسباران منتشر شده است ، این کتاب یکی از معتبر ترین منابعی است که درباره اصول و روش های آماری و کاربرد آنها در علوم مختلف تألیف شده است ، ودر اکثر دانشگاه های دنیا به صورت مستقیم و غیر مستقیم تدریس می شود.

فهرست مطالب کتاب :

بخش اول : آمار پایه

 • 1 : مفاهیم اساسی در آمار
 • 2 : توزیعهای فراوانی و نمایش نموداری آنها
 • 3 : علایم آماری
 • 4 : شاخص های مکان مرکزی
 • 5 : شاخص های پراکندگی
 • 6 : احتمال و توزیع دوجمله ای
 • 7 : منحنی طبیعی
 • 8 : رگریسون و همبستگی
 • 9 : نمونه گیری و توزیع های نمونه گیری
 • 10 : برآورد و توزیع
 • 11 : آزمون های فرضیه ها : میانگینها
 • 12 : آزمون های فرضیه ها : شاخص های آماری دیگر
 • 13 : تجزیه و تحلیل فراوانی ها : کاربرد خی دو

بخش دوم : طرح آزمایشها

 • 14 : ساختار و برنامه ریزی آزمایش ها
 • 15 : تحلیل و اریانس : طبقه بندی یک راهه
 • 16 : تحلیل و اریانس : طیقه بندی دوراهه
 • 17 : تحلیل واریانس : طبقه بندی سه راهه
 • 18 : روش های مقایسه چندگانه
 • 19 : اندازه گیری مکرر و سایر طرحهای آزمایشی
 • 20 : تحلیل کوواریانس

بخش سوم : آمار غیر پارامتری

 • 21 : آمار رتبه ها :
 • 22 : آزمونهای معناداری غیر پارامتری

بخش چهارم : آزمونهای روان شناختی و آمار چند متغیری

 • 23 : آمار مربوط به آزمون سازی
 • 24 : خطاهای اندازه گیری
 • 25 : تبدبلهای نمره : هنجار
 • 26 : روش های برگزیده چند متغیری
 • 27 : رگرسیون چند متغری و تحلیل واریانس
 • 28 : تحلیل عاملی

خرید کتاب تحیلی آماری در روان شناسی و علوم تربیتی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.