تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب نظریه های جدید روان سنجی IRT برای روان شناسان (به انضمام نرم افزارهای تحلیل داده ها)


10 %

315.000 تومان


توضیحات کتاب:

کتاب نظریه های جدید روان سنجی IRT برای روان شناسان (به انضمام نرم افزارهای تحلیل داده ها)، تألیفی از سوزان ای.امبرتسون منتشر شده در نشر رشد و توسط حسن پاشا شریفی ترجمه شده است.

هدف این کتاب تشریح نظریه جدید اندازه گیری برای مخاطبان روان شناسی است، این کتاب حاوی معادله ها و مشتق های ریاضی خیلی زیاد و مفاهیم مانوس بسیار اندک اند. از این گذشته جهت گیری کتابهای درسی نظریه سوال پاسخ به سمت درک کاربردهای این نظریه در بافت سنجش های تربیتی در مقیاس وسیع مانند تجزیه و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی است. رویکرد ما به مخاطبان روان شناسی معطوف است که با ابزارهای روان شناختی و شخصیتی در مقیاس کوچک آشنایی دارند یا آنهایی که میخواهند نظریه سوال پاسخ را برای تجزیه و تحلیل مقیاس های به کار رفته در پژوهش هایشان به کار ببرند.

فهرست مطالب:

بخش 1 : مقدمه

بخش 2 : اصول نظریه سوال پاسخ: چند مقابله و مقایسه

 • فصل 2 : قواعد جدید اندازه گیری
 • فصل 3 : نظریه سوال پاسخ به عنوان اندازه گیری بر پایه مدل

بخش 3 : پایه های نظریه سوال پاسخ

 • فصل 4 : مدل های دوارزشی نظریه سوال پاسخ
 • فصل 5 : مدل های سوال پاسخ چند ارزشی
 • فصل 6 : مقیاس اندازه گیری سطح صفت: معنا، تفسیرها و ویژگی های مقیاس اندازه گیری
 • فصل 7 : اندازه گیری افراد: نمره گذاری آزمودنی ها براساس مدل های نظریه سوال پاسخ
 • فصل 8 : مندرج کردن سوال ها: برآورد کردن
 • فصل 9 : سنجش برازش مدل های نظریه سوال پاسخ

بخش 4 : کاربرد مدل های نظریه سوال پاسخ

 • فصل 10 : کاربرد های نظریه سوال پاسخ: کارکرد افتراقی سوال، آزمون انطباق
 • فصل 11 : کاربرد های نظریه سوال پاسخ در اندازه گیری شناختی و رشدی
 • فصل 12 :ر کاربردهای نظریه سوال پاسخ در اندازه گیری شخصیت و نگرش
 • فصل 13 : برنامه های کامپیوتری برای برآورد پارامترهای سوال پاسخ

خرید کتاب کتاب نظریه های جدید روان سنجی برای روان شناسان IRT (به انضمام نرم افزارهای تحلیل داده ها)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.