تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب الگوهای تدریس 2004 – محمدرضا بهرنگی


10 %

توضیحات کتاب:

کتاب الگوهای تدریس 2004 که هر الگوی آن برخوردار از تحقیقات درباره کاربرد تاثیرات مثبت در پیشرفت تحصیلی است به خوبی مدلل و برای مربیان ضروری ایت. این کتاب اثری از بروس جویس با ترجمه محمدرضا بهرنگی، و توسط نشر کمال تربیت به چاپ رسیده، و شامل 21 فصل به شرح زیر می باشد:

بخش اول موازین داروی

 • 1 : شروع کاوشگری
 • 2 : الگو های تدریس از کجا می آیند؟

بخش دوم : خانواده الگوهای اطلاعات پردازی

 • 3 : یادگیری تفکر به شیوه استقرایی
 • 4 : دریافت مفهوم
 • 5 : الگوی استقرایی کلمه – تصویر
 • 6 : کاوشگری علمی و ورزیدگی آموزی در کاوشگری
 • 7 : حفظ کردن
 • 8 : بدیعه پردازی
 • 9 : یادگیری از عرضه مطالب

بخش سوم خانواده الگوهای اجتماعی

 • 10 : یاران در یادگیری
 • 11 : بررسی ارزش ها

بخش چهارم خانواده الگوهای انفرادی

 • 12 : تدریس غیر مستقیم
 • 13 : توسعه مفهوم مثبت از خویشتن

بخش پنجم خانواده الگوهای سیستم های رفتاری

 • 14 : یاد بگیریم از یادگیری در حد ورزیدگی بیاموزیم
 • 15 : آموزش مستقیم
 • 16 : یادگیری از شبیه سازها

بخش ششم : تفاوت های فردی ، تنوع ، و برنامه تحصیلی

 • 17 : سبک های یادگیری و الگوهای تدریس
 • 18 : عدالت
 • 19 : مبارزه با مساله سواد آموزی با الگو های تدریس
 • 20 : ایجاد برنامه های تحصیلی
 • 21 : کاوشگری ها

چند خط از متن کتاب:

آیا کسی از معلمان هست که هدفش غیر از علمی اندیشیدن شاگردان باشد؟ آیا معلمان حرفه معلمی را برای تحقق این هدف بر گزیده اند؟ آیا روش های تدریس معلمان با این هدف ارتباط دارد؟ آیا مدارک تحصیلی معلمان به این هدف مرتبط است؟ و آیا ویرایش های قبلی کتاب الگوهای تتدریس را خوانده و به کار برده اند؟ اگر پاسخ به این سوالات منفی باشد ارزش وجودی همه ما زیر سوال است.

خرید کتاب الگوهای تدریس 2004

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط