تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب فنون شناخت درمانی – رابرت لیهی


10 %

432.000 تومان


توضیحات کتاب:

کتاب فنون شناخت درمانی: راهنمایی برای روان درمانگران از رابرت لیهی، بسیار مفید، کاربردی، عاری از ابهام و متنوع است. در این کتاب ده ها فن، برگه کار، چندین پرسشنامه کاربردی و ده ها دیالوگ نمونه از جلسه درمان آورده شده و همچنین دو نمونه عالی از فرایند درمان نمایش داده شده است. ترجمه کتاب توسط لادن فتی و در نشر دانژه با چاپ رسیده است. کتاب حاضر شامل 12 فصل به شرح زیر می باشد:

 1. شناسایی افکار و فرض ها
 2. ارزیابی افکار و چالش با آنها
 3. ارزیابی فرض ها و قواعد
 4. ارزیابی نگرانی ها
 5. پردازش اطلاعات و خطاهای منطقی
 6. قرار دادن موضوع در دورنما
 7. درمان متمرکز بر طرحواره
 8. فنون پردازش هیجانی
 9. آزمودن تحریف های شناختی و چالش با آنها
 10. تغییر دادن نیاز با تأیید دیگران
 11. چالش با خودانتقادگری
 12. نتیجه گری

 

چند خط از پیش درآمد کتاب:

من این کتاب را هم برای رواندرمانگران تازه کاری نوشته ام که مایل نیستند خود را به فهرست محدودی از فنون محمدود سازند و هم برای درمانگران با تجربه ای که می توانند از این کتاب ایده هایی برای بسط شناخت درمانگری خویش با استفاده از فنون جدید استخراج نمایند.

خرید کتاب فنون شناخت درمانی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط