تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان – ریتا ویکس


10 %

270.000 تومان

موجود نیست

توضیحات کتاب:

کتاب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان از ریتا ویکس نلسون، منتشر شده در نشر ارجمند و توسط حسن فرهی ترجمه شده است. کتاب حاضر شامل 15 فصل به شرح زیر می باشد:

 1. مقدمه
 2. دیدگاه آسیب شناسی روانی رشدی
 3. زمینه های زیستی و محیطی آسیب شناسی روانی
 4. نقش پژوهش و روش های آن
 5. طبقه بندی، سنجش و مداخله
 6. اختلال های اضطرابی و اختلال های مرتبط
 7. اختلال های خلقی
 8. مشکلات سلوک
 9. اختلال نقص توجه _ بیش فعالی
 10. ناتوانی های یادگیری و زبان
 11. ناتوانی عقلی
 12. اختلال طیف اوتیسم و اسکیزوفرنی
 13. اختلال های کارکردهای اساسی
 14. عوامل روان شناختی موثر بر بیماری های پزشکی
 15. نگرانی های در حال رشد در مورد کودکان و نوجوانان

 

مطالب مهمی که در این کتاب ارائه شده اند عبارتند از:

مضمون 1، آسیب شناسی روانی رشدی: مشارکت و همراهی دیدگاه آسیب شناسی روانی رشدی و رویکرد سنتی بالینی/اختلال در بطن این کتاب قرار دارد. رویکرد اخیر بر توصیف نشانه ها علل و درمان های اختلال های کودکان و نوجوانان تأکید می کند. یکی از فرض های اصلی آسیب شناسی روانی رشدی این باور است که رفتار بهنجار و آشفته، به هم مربوط بوده و به بهترین وجه می توان این طور در نظر آورد که در امتداد یک مسیر تجربه، با پیوندهایی باگذشته و آینده رخ می دهند. مضمون 2، تأثیرات تبادلی چندگانه: که در سرتاسر کتاب وارد شده این دیدگاه است که مشکلات رفتاری از تبادل های میان متغیرها ناشی می شوند. به جزء چند استثنا، تازه اگر وجود داشته باشد. رفتار از عوامل موثر متعدد و تعامل های مدام شان نشأت می گیرد. ساختار و کارکرد زیستی، انتقال ژنتیکی، شناخت، هیجان، تعامل اجتماعی، و جنبه های متعدد محیط بلافصل و گسترده تر، نقش های پیچیده ای در ایجاد و حفظ کارکرد روان شناختی و رفتاری ایفا می کند. مضمون 3، فرد در بافت: مضمون سوم تأکید می کند که مشکلات کودکان و نوجوانان به نحو ظریفی به بافت ها یا زمینه های اجتماعی و فرهنگی که زندگی را در آنها تجربه می کنند، بستگی دارد.

خرید کتاب روان شناسی مرضی کودک و نوجوان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط