تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب پژوهش چند متغیره کاربردی (طرح و تفسیر)


10 %

قیمت اصلی 550.000 تومان بود.قیمت فعلی 495.000 تومان است.


توضیحات کتاب:

کتاب پژوهش چند متغیره کاربردی (طرح و تفسیر) اثر لاورنس اس. میرز با ترجمه حسن پاشا شریفی می باشد. کتاب حاضر منتشر شده در نشر رشد و شامل عناوین زیر می باشد:

بخش اول: بنیادها

 • 1: مقدمه ای بر طرح چند متغیری
 • 2: برخی مفاهیم بنیادی طرح پژوهشی
 • 3: الف) غربالگری داده ها
 • 3: ب) غربالگری داده ها با استفاده از SPSS

بخش دوم: ترکیب متغیر مستقل

 • 4: الف) همبستگی دو متغیری ورگرسیون خطی ساده
 • 4: ب) همبستگی دو متغیری و رگرسیون خطی ساده با استفاده از SPSS
 • 5: الف) رگرسیون چند متغیری یا چندگانه
 • 5: ب) رگرسیون چندگانه با استفاده از SPSS
 • 6: الف) رگرسیون لوجستیک
 • 6: ب) رگرسیون لوجستیک با استفاده از SPSS
 • 7: الف) تحلیل تابع تشخیص
 • 7: ب) تحلیل تابع تشخیص دوگروهی با استفاده از SPSS

بخش سوم: متغیر مرکب وابسته

 • 8: الف) مقایسه تک متغیری میانگین ها
 • 8: ب) مقایسه میانگین های تک متغیری با SPSS
 • 9: الف) تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA: مقایسه دو گروهی
 • 9: ب) کاربرد SPSS در MANOVA دو گروهی
 • 10: الف) مانوا ( تحلیل واریانس چند متغیری): مقایسه 3 گروه با بیشتر
 • 10: ب) مانوا ( تحلیل واریانس چند متغیری) : مقایسه  3 گروه یا بیشتر با استفاده از SPSS
 • 11: الف) مانوا: دوراهه عاملی
 • 11: ب) مانوا: تحلیل عاملی دوراهه با استفاده از SPSS

بخش چهارم: متغیر مرکب نوخاسته (برایند)چ

 • 12: الف) مولفه های اصلی و تحلیل عاملی
 • 12: ب) تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی با استفاده از SPSS
 • 13: الف) تحلیل عاملی تأییدی
 • 13: ب) تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از AMOS

بخش پنجم: برازاندن مدل

 • 14: الف) مدل یابی علی
 • 14: ب) تحلیل مسیر با استفاده از SPSS و AMOS
 • 15: الف) کاربرد یک مدل برای گروه های مختلف
 • 15: ب) سنجش نامتغیر بودن مدل در بین گروه ها با استفاده از AMOS

کتاب حاضر ترجمه اثری با عنوان تحقیق چند متغیری کاربردی طرح و تفسیر، نوشته ی سه نفر از صاحب نظران بنام این رشته، میزر، گامست و گارینو است. در این کتاب طرح های پژوهشی چند متغیری، روش های پیشرفته آماری برای تحلیل داده ها و چگونگی تفسیر نتایج تحقیق با ذکر مثال های عینی و عملی مورد بحث قرار گرفته است.

 

خرید کتاب پژوهش چند متغیره کاربردی (طرح و تفسیر)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط