تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد)


10 %

توضیحات کتاب:

کتاب سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد) تألیفی از علی اصغر پورعزت، و توسط نشر دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. کتاب حاضر شامل 9 فصل به شرح زیر می باشد:

  1. درآمدی بر ارزیابی و ارزشیابی عملکرد
  2. مروری بر مدل های منتخب ارزشیابی عملکرد حکومت ها
  3. شاخص های عمومی ارزشیابی عملکرد حکومت
  4. شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد اقتصادی حکومت
  5. شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد سیاسی حکومت
  6. شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد فرهنگی و اجتماعی حکومت
  7. شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد اداری حکومت
  8. شاخص های اختصاصی ارزشیابی عملکرد دولت از حیث عدالت بین تلی
  9. طراحی مدل جامع ارزشیابی عملکرد حکومت در شاخه اجرایی

ارزشیابی، سنتی ارزشمند برای تحقق دموکراسی و قانون سالاری در جوامع است. در بسیاری از دولت های جهان، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته، ضعف عملکرد، از طریق بحران آفرینی و پرت کردن حواس مردم توجیه می شود، در حالی که بنیان خردمندی در حکومت، بر ضرورت پاسخ گویی صادقانه به مردم استوار می گردد، بنابراین، می توان گفت که روی آوری به ارزشیابی عملکرد، روی آوری بر خردورزی برای تعالی تصمیم ها و اقدام های حکومت هاست و جدی تر شدن ارزشیابی ها، مقدمه جدی تر شدن قلمرو نظارت عامه مردم و دست یافتنی تر شدن مردم سالاری است.

 

خرید کتاب سیستم ارزشیابی عملکرد دوره ای (ساعد)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط