تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب مبانی روانشناسی محیطی – حسینی


10 %

90.000 تومان


توضیحات کتاب:

کتاب مبانی روانشناسی محیطی با ترجمه سید باقر حسینی و منتشر شده در نشر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی می باشد. کتاب حاضر شامل 28 فصل به شرح زیر است:

 1. روانشناسی محیطی: تاریخچه، حیطه فعالیت و روش ها
 2. بررسی مفهوم مخاطرات (ریسک) محیطی
 3. تنش های (استرس های) محیطی
 4. زیبایی بصری: ارزیابی منظر و ادراک بصری انسان
 5. تأثیر طبیعت بر سلامت انسان
 6. محیط های احیاکننده
 7. دیدگاه دوگانه پیرامون منظر طبیعی و طبیعت
 8. ابعاد انسانی حیات وحش
 9. ارزیابی محیط های ساخته شده و روش هایی برای طراحی ساختمان، که آسایش و رفتار سالم را حمایت می کند
 10. کیفیت محیط شهری
 11. محیط و کیفیت زندگی
 12. چگونگی تأثیر نشانه ها در محیط بر رفتارهای هنجاری
 13. ارزیابی رفتار محیطی
 14. ارزش ها و رفتار محیطی
 15. هنجارهای اجتماعی و رفتارهای موافق محیط
 16. جنبه های احساسی و سمبولیک رفتار محیطی
 17. شرایط پیچیده اجتماعی: جنبه های انگیزشی، فردی و ساختاری تأثیر گذار بر مشارکت
 18. مدل هایی برای شرح رفتار محیطی
 19. آیا عادات دیروز مانع از تغییر فردا می شود؟ تأثیر خود به خود بودن بر رفتار محیطی
 20. روانشناسی محیطی در آمریکای لاتین
 21. استراتژی های اطلاعاتی برای تبلیغ رفتار موافق محیطی: دانش در حال تغییر، آگاهی و دیدگاه ها
 22. ترغیب رفتار موافق محیطی با پاداش و تنبیه
 23. تکنولوژی ترغیب کننده برای ترویج رفتارهای مثبت محیطی
 24. قابل پذیرش بودن سیاست های محیطی
 25. فرآیندهای تغییر
 26. شبیه سازی نظام های محیطی اجتماعی
 27. موضوعات محیطی در کشورهای در حال توسعه
 28. نتیجه گیری: خلاصه، رویکردها و چشم انداز آینده پیرامون روانشناسی محیطی

خرید کتاب مبانی روانشناسی محیطی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط