تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب مقدمه ای بر آمار در روان شناسی – علی دلاور


10 %

360.000 تومان

 • انـتــشــارات :
 • نـویــسنــده : ,
 • مــتــرجـــم : ,
 • مـــوضـــوع : روان شناسی
 • نـوبت چــاپ : اول
 • ســال چــاپ : 1401
 • قـــــطــــع : وزیری
 • نــوع جــلد : شومیز
 • تعداد صفحه : 558
 • شـــــابــک : 9786008352471
 • رده ســـنـی : بزرگسال

توضیحات کتاب:

کتاب مقدمه ای بر آمار در روان شناسی اثری از دانکن کرامر به ترجمه علی دلاور می باشد. کتاب حاضر توسط نشر روان به چاپ رسیده و شامل 5 بخش و 35 فصل به شرح زیر است:

بخش 1: آمار توصیفی

 • 1: چرا به آمار نیاز داریم
 • 2: توصیف متغیرها
 • 3: توصیف متغیرهای عددی
 • 4: شکل های توزیع نمرات
 • 5: انحراف معیار
 • 6: روابط بین دو یا چند متغیر
 • 7: ضرایب همبستگی
 • 8: رگرسیون

بخش 2: آزمون معنی داری

 • 9: نمونه و جامعه
 • 10: معنی داری آماری برای ضریب همبستگی
 • 11: خطای استاندارد
 • 12: آزمون t
 • 13: آزمون t
 • 14: مجذور خی
 • 15: احتمال
 • 16: گزارش سطوح معنی داری
 • 17: آزمون معنی داری یک دامنه در مقابل دو دامنه
 • 18: آزمون های رتبه بندی

بخش 3: مقدمه ای بر تحلیل واریانس

 • 19: آزمون نسبت واریانس
 • 20: تحلیل واریانس (ANOVA)
 • 21: تجزیه و تحلیل واریانس نمرات همبسته یا اندازه گیری مکرر
 • 22: تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه برای نمرات غیر مرتبط / غیر همبسته
 • 23: مقایسه های چندگانه در ANOVA
 • 24: تجزیه و تحلیل های بیشتر از طرح های واریانس: طرح های ترکیبی و تجزیه و تحلیل کوواریانس
 • 25: آمار و تجزیه و تحلیل آزمایش ها

بخش 4: آمار همبستگی پیشرفته

 • 26: همبستگی جزئی
 • 27: تحلیل عاملی
 • 28: رگرسیون و همبستگی چندگانه
 • 29: تحلیل مسیر
 • 30: تجزیه و تحلیل یک پرسشنامه / طرح پیمایشی

بخش 5: تکنیک های پیشرفته مختلف

 • 31: قدرت تجزیه و تحلیل آماری
 • 32: فراتحلیل
 • 33: پایایی در مقیاس ها و اندازه گیری
 • 34: فاصله اطمینان
 • 35: تجزیه و تحلیل جداول پیچیده احتمالی

خرید کتاب مقدمه ای بر آمار در روان شناسی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط