تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

خلاصه کتاب دنتال پالپ 2012


12 %

334.400 تومان


توضیحات کتاب:

خلاصه کتاب دنتال پالپ 2012 به ترجمه و تلخیص مریم زراع جهرمی می باشد. این کتاب توسط نشر رویان پژوه منتشر شده و شامل 20 فصل به شرح زیر است:

1: تکامل کمپلکس عاج – پالپ

2: تشکیل و ترمیم عاج در بزرگسالی

3: کمپلکس عاج – پالپ

4: پالپ به عنوان بافت هم بندی

5: سلول های بنیادی و رژنراسیون مجموعه پالپ – عاج

6: جریان خون پالپ

7: عصب دهی دندان و پاسخ آن به آسیب دندانی

8: مسیرهای درد و مکانیسم کمپلکس عاج پالپ

9: کنترل فارماکولوژیک دندان درد

10: التهابات پالپی و پوسیدگی

11: مدیاتورهای مولکولی التهاب پالپ

12: ارتباط بین پالپ و پریودنتیت اپیکال

13: ترمیم آسیب های پالپ با استفاده از مواد دندانی

14: ساختار و فیزیولوژی کمپلکس عاج – پالپ

15: اثرات محرک های حرارتی و مکانیکی

16: ارتباط بیماری های پالپ با بیماری های پریودنتال

17: تحلیل ریشه

18: تغییرات وابسته به سن در پالپ

19: تشخیص های افتراقی دندان درد: دندانی در مقابل غیر دندانی

20: ارتباط پالپ دندان و بیماری های سیستمیک

 

معرفی کتاب:

کتاب پالپ دندان به عنوان یک منبع آموزشی پایه در رشته اندودنتیکس در بسیاری از دانشکده های معتبر جهان محسوب می شود. هدف از ترجمه این کتاب کمک به متخصصین، دستیاران اندودنتیکس و دندانپزشکان جهت بهره وری بیشتر از مطالب می باشد.

خرید کتاب خلاصه کتاب دنتال پالپ 2012

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.