تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب شیمی آلی 3 – موریسون – علی اصفهانی


10 %

موجود نیست

توضیحات کتاب:

کتاب شیمی آلی 3 تألیفی از تورنتون موریسون با ترجمه علی اصفهانی چاپ شده در نشر علوم دانشگاهی است و شامل فصل های زیر میباشد.

فهرست مطالب:

بخش دوم : مباحث ویژه

 • 26. آریل هالیدها. جانشینی هست دوستی آروماتیکی
 • 27. ترکیبهای کربونیل دار سیر نشده آلفا ، بتا. افزایش مزدوج
 • 28. اوربیتالهای مولکولی. تقارن اربیتالی
 • 29. سیمفوریا. اثر گروه های همسایه. کاتالیز با کمپلکس فلزهای واسط
 • 30. ترکیبهای هتروسیکل
 • 31. ماکرومولکولها. بسپارها و بسپارش
 • 32. شیمی فضایی III. لیگاندها و رخهای انانتیوتوپی و دیاستریوتوپی

بخش سوم: مولکولهای زیستی

 • 33. لیپیدها. چربیها و استروییدها
 • 34. کربوهیدراتها I. مونوساکاریدها
 • 35. کربوهیدراتها II. دی ساکارید ها و پلی ساکاریدها
 • 36. پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها. زیست شناسی مولکولی

برای مطالعه بیشتر

پاسخ مسائل

نمایه

 

خرید کتاب شیمی آلی 3 موریسون

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط