تلفن های تماس: 02166958012 | 09195639033
HAVOSH BOOK×

کتاب نظریه های روان شناسی مدرسه – فریبرز درتاج


10 %

229.500 تومان


توضیحات کتاب:

کتاب نظریه های روان شناسی مدرسه اثری از کریستی کی. کلی با ترجمه فریبرز درتاج می باشد. این کتاب توسط نشر کتاب مهربان به چاپ رسیده و شامل 10 فصل به شرح زیر است:

  • 1: مبانی نظری پژوهش و عمل در روان شناسی مدرسه
  • 2: مبانی نظری تنوع در روان شناسی مدرسه
  • 3: نظریه علم پیشگیری
  • 4: نظریه های رشد اجتماعی، عاطفی / هیجانی و رفتاری
  • 5: نظریه های رفتارهای سالم در کودکان
  • 6: نظریه های بحران و آسیب روانی (تروما)
  • 7: نظریه های خواندن، نوشتن و ریاضیات
  • 8: نظریه سیستم ها و تغییرات سیستمی
  • 9: نظریه ها و چارچوب های زیربنای مشارکت خانواده و مدرسه
  • 10: استفاده از نظریه ها برای درک، هدایت و پرداختن به موضوعات چندوجهی در روان شناسی مدرسه

معرفی کتاب:

نطریه های روان شناسی مدرسه دیدگاه های انتقادی، نظریه ها، چارچوب ها و مدل های مفهومی را که زیربنای علم و عمل روانشناسی مدرسه هستند، توصیف می کند. اطلاعات ذکر شده در فصل های این کتاب با جهت دهی به نظریه ها، چارچوب ها و مدل های مفهومی کمک می کنند که به حوزه های اصلی روان شناسی مدرسه با رویکردی کاربردی برای دانش آموزان، مدرسه و مسائل سیستمی رایج در این زمینه پرداخته شود. کتاب پیش رو با هدف ترویج مطالعه عمیق تر فرایندها و رویکردهای اساسی در روان شناسی مدرسه، به کار بستن نظریه ها، پارچوب ها و مدل ها در طراحی و ارائه خدمات آموزشی و روان شناختی برای کودکان، جوانان، خانواده ها و مدارس تألیف شده است.

 

خرید کتاب نظریه های روان شناسی مدرسه

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

کتاب های مرتبط